કુળદેવી શ્રી ચામુંડા માતાજી (ચંદીયા) ની આ વેબસાઈટ માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે....


હોમ

Chandiya ghatakama chavdana kuḷadevi Shree chamunda matajinu mandira avelu che. 2001 Ma bhukampa ma kṣatigrst thai javathi 15-10-2001 nutana mandiranu nirmaṇa karela che. Je bharata bharama vasata chavda gothibhaibahenonasahakarathinutana mandira tathauparanabhage moto hola, rasoḍu upara nice ruma,letrina,batharuma vagere banavavama avela che. Samajavadinaruma che. Tema vasana nisamaja nipuratibadhivyavasthache. Samajanikula vasti82 jananiche. Mukhya vyavasaya vepara no che.
Ṭhakara mandira-Chandiya
Chandiya game thakara mandira avelu che. Je 2001 ma bhukampama kṣatigrst thai gayelu hatu te lagabhaga 125 varṣa junu mandira hatu tene ta.1-6-2007 Nate thakara mandira no jinnodvara karavama avyo hato je pahela chavda visvamambhaikarmannbhaie amandira bandhaviapela hatu .
Tyara pachi jinnodvara thayo tyare apanasamajanabhai’ono sahayoga saro rahelo hato gamani vastiasare 2000 niche. Apana samajani vasti 82 jaṇa niche. 17 Kutumba avela che.

write essay for me

Gamama navavasa vistarama sankara bhagavananu mandira avelu che. Jene bhukampama ochu nukasana thayu hatu ane thoḍu riperinga karavama avyu te govapethachavda e bandhaviapela hatu cabutaro devasikaramana chavdae bandhaviapela che. Gayonigausaḷache. Ba’unḍribandha gayone caro nakhavamate gayonu vathaṇa che. Gama nipurva baju avaḍa matanu sata bahenonu mandira avelu che. Uttara tarapha gebalasapiranidaragaha aveliche. Jya sarva jñati naloko darsana karavajaya che. Pascima tarapha ramadevapiranu mandira avelu che. Je paṇa bhukampama kṣtigrst thai gayela hatu teno paṇa gama lokoe bhegamaḷijinnodvara karavyo che. Jya btunknathajibapu birajamana che. Hamaṇa 2012 ma ramadevapir ani mandira ni bajuma tekari upara naganathajinu mandira tathate mandiraniandara varaso pahela apana samaja na Chandiya na bhima bhaṇanavan sajo balayogithai gayate tekariupara santa nibethaka hati. Tya te avataane satsanga karatatenipaṇa samadhite mandirama mukavama aviche. Gayanidakṣiṇe vadapira tatharuknasapira nidaragaha aveli che. Tya paṇa samasta gamanaloko darsana karava jaya che. Gamama ja taḷavo che. Je bandhavavama apanasamajano sinhaphaḷo che.
Dakṣiṇa tarapha vadapiranidaragaha avela che. Gamama uttara tarapha be taḷava kaḷu taḷava ane dhoḷu taḷava avela che. Je apanasamajanavaḍiloe bandhavyache. Gamanidakṣiṇa taraphanisimama nathaḍu taḷava avelu che. Je nathubhainaraṇa chavdae bandhaviapela che. Gamanipan̄carangivastiche. Darabara,ahira,sorathiya,harijana,musalamana,mistri,samaja vasvata kare che. Gamama gausevanipravr̥tti thaya che. Unaḷanadivasoma gayone charo nakhavama ave che.

 


ચંદીયા ધડાકમાં ચાવડાના કુળદેવી શ્રી ચામુંડા માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. ૨૦૦૧ માં ભૂકંપમાં ક્ષતિગ્ર્સ્ત્ થઇ જવાથી ૧૫-૧૦-૨૦૧૦ નુતન મંદિરનું નિર્માણ કરેલ છે. જે ભારત ભાર માં વસતા ગોઠી ભાઈ બહેનોના સહકારથી નુતન મંદિર તથા ઉપર ના ભાગે મોટો હોલ રસોડું ઉપર નીચે રૂમ-લેટ્રીન બાથરૂમ વગેરે બનાવવામાં આવેલ છે.સમાજવાડીના રૂમ છે. તેમાં વસં ની સમાજ પુરતી બધીજ વ્યવસ્થા છે. સમાજની કુલ વસ્તી ૮૨ જન ની છે અને ૧૭ કુટુંબો રહેલ છે. મુખ્ય વ્યવસાય વેપારનો છે.

Chavda Chandiya Navrati 2018